دنیای فیزیک

کد لینک منبع هنگام کپی مطلب

روش تهیه پایان نامه - فیزیک یعنی زندگی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فیزیک یعنی زندگی

اسلایدر

>

روش تهیه پایان نامه


1ـ فصل اول پایان نامه :


بیان مسئلهً اهداف و فرضیات و متغیرها :در این بخش بر اساس موارد مطرح شده در فصل اول، ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. پس از نوشتن ضرورت مطالعه با جملات دقیق و گویا به اهداف مطالعه اشاره می شود. این اهداف در دو قسمت جداگانه(هدف کلی و اهداف جزئی) و دقیقاً مطابق با موارد ذکر شده در پروپوزال تصویبی نوشته می شود. پس از آن سئوالات پژوهشی (در صورت توصیفی بودن مطالعه) و فرضیات پژوهش (در صورت داشتن اهداف تحلیلی )نوشته می شوند و سپس متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها نوشته می شود.


2ـ فصل دوم پایان نامه :


کلیات: این فصل شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل توضیحات کلی است که یک پنجم پایان نامه را شامل می شود بخش دوم تحت عنوان مروری بر متون که محدودیت اطلاعات موجود ارائه می شود و نواقص احتمالی مطالعات قبلی مشخص می گردد. رعایت نکات زیر در نوشت مطالب این فصل الزامی است:


الف) مطالبی که جنبه بدیهی ندارند باید با ذکر رفرانس مربوطه نوشته شوند.


ب) منابع به ترتیب استفاده در متن شمار گذاری شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.


ج) کلیه جداول اشکال یا نمودارهای استفاده شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.


د) جداول به صورت بسته ارائه شوند.


ه) شماره گذاری صفحات پایان نامه از فصل اول شروع می شود.


و) شماره صفحات در سمت چپ در قسمت پایین صفحه نوشته می شود.


3ـ فصل سوم پایان نامه :


روش ها و مواد : در این فصل تنها به ذکر موارد زیر اکتفا شده از ارائه نتایج به دست آمده خودداری شود. برای نوشتن مطالب از افعال مجهول استفاده شود..


الف) روش انجام مطالعه (توصیفی، تحلیل، آینده نگر، گذشته نگر و..)


ب) ویژگی جامعه مورد مطالعه (انسانی، غیر انسانی و...)


ج) طریقه نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه ( تصادفی، سیستماتیک، خوشه ای و..)


د) روش تعیین تعداد نمونه با ذکر فرمول ه)چگونگی گروه بندی و تخصیص نمونه در گروههای مورد و شاهد


و) ذکر مکان و زمان انجام مطالعه ز)مشخصات افراد جمع آوری کننده اطلاعات ح)شرح انجام آزمایشات بر روی افراد مختلف با شیوه جمع آوری اطلاعات ط)ویژگی موارد و دستگاههای مورد استفاده و ابزار بررسی (پرسشنامه، چک لیست و ..).


ی) ذکر مشکلات و محدودیت های پژوهشی و راه حل های اتخاذ شده


4ـ فصل چهارم پایان نامه :


نتایج: در این فصل برای تمامی اهداف مورد مطالعه، نتایج بدست آمده به ترتیب ارائه شده و نتیجه آزمون آماری(p-value) آنها مشخص میگردد. در ارائه مطالب این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:


الف) قبل از ارائه جدول توضیحات مربوط به آن نوشته شود.


ب) در توضیح محتوای جداول از ذکر جزئیات خودداری شود.


ج) نمودار مربوط به هر جدول بلافاصله مربوطه قرار داده شود.


د) برای اهداف تحلیلی زیر جدول مربوطه مقدار P.val برای هر پارامتر نوشته شود.


ه) محورهای عمودی و افقی و نمودارها به فارسی نام گذاری شود.


و) عنوان جداول و شماره آن در بالای جدول و عنوان و شماره نمودارها در پائین نمودار نوشته می شود.


5ـ فصل پنجم پایان نامه :


بحث و نتیجه گیری: در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:


الف) هدف مطالعه نکات زیر الزامی است:


ب) علت و نوع یا عدم وقوع مطالب بحث شود.


ج) یافته های این تحقیق با یافته های دیگر از مقایسه شود( با ذکر شماره رفرانس)


د) در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی کلی از یافته های تحقیق ارائه شود.


ه) از ذکر مجدد محتوای جداول و نمودارها در متن خودداری شود.


6ـ پیشنهادات پایان نامه :


این قسمت به ذکر استفاده های علمی این تحقیق، پیشنهاد برای بهبود فعلی و نیز پیشنهاد برای محققان دیگر جهت ادامه کار اختصاص دارد. محقق با توجه تجربه خود به علت آشنائی مستقیم با کمبودهای اطلاعاتی در این زمینه و مشکلات و جزئیات اجرائی کار می تواند راهنمائی هایی برای دیگران داشته باشد تا کارهای بعدی در مسیر مناسب تر و کیفیت بهتری انجام شود. نقایص برطرف گردد و دیگران میتوانند این کار را در جنبه های مختلف ادامه داده و تکمیل نمایند.


7ـ منابع References


در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن ارائه می گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته میشود. طریقه صحیح نگارش طبق الگوی وانکوور منابع که به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شده باشند.


الف) مقالات: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) تا 6 نفر سپس از عبارت et al استفاده شود، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات.


٭ پورزن ع. گزارش 143 مورد انسداد مجاری صفراوی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1373،، 24: صفحات 41-33


٭Cassell GH, Cole BC. Mycoplasma as agents of human disease. N Engl j Med, 1994, 304: 80-92


ب) کتاب فارسی: نام و نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.


٭ بدره ای ف. کتابنامه در نوشته های تحقیقی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1376: صفحه 29


ج)کتاب ترجمه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) اصلی، عنوان کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، نوبت چاپ، محل ا نتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.


٭آبرامسون ج ه . روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی. ترجمه حسن آبادی ع، چاپ اول، شیراز. 1378: صفحات 120-100


د) کتاب خارجی : نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات


Thomas KH, Collins Bj and Taylor L(eds). Infection and the spread of microorganism. 1 st ed, New York : Williams and Wilkins, 2001:70-76


ه) بخشی از یک کتاب خارجی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان آن بخش از کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مولفین کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.


٭Wagner MB. Epidemiology of nosocomial infection. In: Hospital (eds: Benet JV and Brachman PS). 2nd ed. Boston : Little Brown , 2000:121-135 )


8ـ بیوگرافی علمی محقق : نوشتن این قسمت برای تمامی کارورزان و دستیاران الزامی می باشد. محقق روند تحصیل سوابق علمی و فعالیت های پژوهشی خود را بطور دقیق و حداکثر در یک صفحه ارائه می کند.


9ـخلاصه انگلیسی Abstract : در این بخش محقق خلاصه پایان نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه می نماید. که در این خلاصه با رعایت موارد ذکر شده در خلاصه فارسی نوشته می شود ذکر کلیده واژه ها Key Words در انتهای خلاصه انگلیسی الزامی است.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)